Categorie: Algemeen

Ruim veertig jaar terug was het kerkje zodanig verwaarloosd dat het driegde te verdwijnen. Dorpsgenoten hebben daarom de stichting “de klok moet luiden” opgericht om over te kunnen gaan tot restauratie en behoud van het kerkje. Het kerkje wordt nu weer zoveel mogelijk gebruikt en is weer onderdeel van het culturele leven geworden.

Korte film in kerkje opgenomen

In ons kerkje is in april jl. een korte film opgenomen door studenten uit Utrecht. De reden dat zij ons gevraagd hebben of zij het kerkje mochten gebruiken is dat zij een bepaalde uitstraling...