ANBI status

De Stichting “De klok moet luiden” is de stichting die de binnenzijde van de Nederlands Hervormde Kerk in Sint Maartensbrug beheert. Deze stichting heeft de ANBI status (algemeen nut beogende instelling), waardoor giften fiscaal vriendelijk kunnen worden verstrekt.

Het fiscaal nummer van de Stichting De klok moet luiden is 8160.38.211.

Het postadres van de Stichting is Grote Sloot 279, 1752 JL in Sint Maartensbrug.

In het beleidsplan en de verantwoording 2021 – 2023 staan het doel, de wijze waarop dit bereikt moet worden, de gegevens van het bestuur, het beloningsbeleid, verslag van de activiteiten en de balans totalen van de afgelopen vijf jaar vermeld.

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande links.

Statuten Stichting De Klok moet luiden

Beleid en verantwoording 2021 2023

Financieel overzicht 2020