Donaties

Het onderhoud van ons kerkje wordt door twee stichtingen samen ter hand genomen. Voor het onderhoud van de buitenzijde van de kerkjes in Sint Maartensbrug, Burgerbrug en Oudesluis, is de stichting Zijper kerken opgericht. Om het kerkje te kunnen gebruiken en te onderhouden van de binnenkant, is de stichting “De klok moet luiden” verantwoordelijk. De vrijwilligers die samen het bestuur vormen, zijn ook de mensen die aanwezig zijn om te ondersteunen bij een huwelijk of afscheid en zij organiseren de diverse optredens, lezingen en kerst-samenzang.

De verwarming en het onderhoud van de binnenzijde kost veel geld. Iedere paar jaar moet de binnenzijde van ons kerkje gewit worden en proberen het kerkje geschikt te maken om voor zoveel mogelijk doeleinden te gebruiken. Zo is er in de afgelopen jaren geïnvesteerd in een (invalieden)toilet bij de entree van het kerkje en in meubilair. Verder is er geïnvesteerd in een podium, toneelverlichting, verduisteringsgordijnen en kussentjes in de kerkbanken.

Opbrengsten voor de Stichting de klok moet luiden komen uit activiteiten, waaronder optredens. Een wens is nog het aanpassen van de keuken in het kerkje. De jaarlijkse opbrengsten betekenen echter niet dat we dit soort investeringen kunnen opbrengen en subsidies zijn lastig te verkrijgen. We zouden het dan ook zeer op prijs stellen indien mensen ons willen steunen.

Giften of donaties zijn van harte welkom, dit helpt ons om dit monument uit 1696 te behouden voor ons dorp. Mensen die ons kerkje hebben gebruikt voor een huwelijk of afscheid, willen soms wat meer betalen dan de bijdrage die we vragen en we hebben al eens bijdragen ontvangen van mensen die het behoud van het kerkje belangrijk vinden en op deze wijze bij willen dragen in de kosten hiervan. Als u de stichting de klok moet luiden wil steunen met het behoud van het kerkje, dan kunt u een bedrag overmaken naar ons bankrekeningnummer NL32INGB0003760037.

Bij voorbaat dank, iedere bijdrage is welkom. Als het om een groter bedrag zou gaan, dan kan dat fiscaal vriendelijk, onze stichting heeft de ANBI status. U kunt informatie vinden op de pagina met ANBI als onderwerp.